Lidmaatschap VVB - Werkjaar 2022 - 2023

Beste leden & vrienden van de warmste familie van Vlaanderen,

De Vereniging voor Vlaamse Brandweervrijwilligers vzw (VVB) is en blijft een onafhankelijke erkende vereniging, die uitsluitend met onbezoldigde, onbegrensde en onbaatzuchtige bestuursleden werkt voor alle vrijwilligers van alle hulpverleningszones in Vlaanderen.

Ondanks dat wij onbezoldigd opkomen voor jullie rechten, wordt de vereniging elk jaar toch geconfronteerd met heel wat kosten, die wij niet alleen kunnen dragen met de financiële steun van de Federale Overheid.

Denk hierbij maar aan :

  • Juridische ondersteuning van de VZW en/of het wetgevend werk
  • Onkosten voor de website, het versturen van nieuwsbrieven, enz…
  • De verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
  • De extra groepsverzekering, de tussenkomt bij lichamelijke ongevallen voor de leden die 20€ betalen. ZIE VERDER DE GEWIJZIGDE VOORDELEN!
  • De kosten voor het gebruik van een CRM programma voor het bijhouden van de leden volgens de GDPR wetgeving
  • Boekhouding
  • Eventuele congressen en beursbezoeken voor de leden
  • Enz...

Daarom zijn wij dan ook elk jaar genoodzaakt om lidgeld op te vragen, aangezien wij hiervoor als onafhankelijke beweging niet terecht kunnen bij de meeste hulpverleningszones of bij het Netwerk Brandweer.

Net zoals vorig jaar bieden wij U terug drie mogelijkheden aan, om lid te worden of te blijven van VVB tegen. In tegenstelling van heel wat andere zaken stijgt het lidgeld van de VVB NIET!


Net zoals verleden jaar blijft de gewijzigde dagvergoeding in keuzelidmaatschap 3 op 6 EUR/per dag waar deze vroeger 4 EUR was per dag. Dit betekend dan ook een stijging met 50%.

Wat hebben wij voor u gerealiseerd in de afgelopen tijd?

2021 Was terug een moeilijk jaar voor de VVB omwille van corona. Door heel wat maatregen was het heel moeilijk om als vereniging naar buiten te treden en met de leden in contact te komen. We hopen dit jaar daar terug verandering in te brengen. 

Op 10, 11 en 12 mei zal je ons in ieder geval terug vinden op Xpo 112 in de expohallen van Kortrijk en op 18 september op de dag van de huldiensten die doorgaat in Aalter.

Voor de Xpo 112 kan je je gratis registreren door op de banner te klikken en volgende Registratiecode te gebruiken : VVB2022.

Kom ons zeker eens bezoeken!

Jammer genoeg konden wij in 2021 niet veel concrete veranderingen aankondigen voor de vrijwilligers. Maar dit betekend niet dat we stilgezeten hebben! 

Wij hadden afgelopen jaar heel wat politieke contacten met als enige doelstelling het statuut van de vrijwilligers binnen de hulpverleningszones te verbeteren en de functie van vrijwillige brandweerman beter combineerbaar te maken met een voltijdse job en een privéleven. 


Dat we daar dringend nood aan hebben, blijkt duidelijk uit de laatste cijfers van de Algemene Directie Civiele Veiligheid waaruit blijkt dat we in het laatste jaar alleen 8,5% minder vrijwilligers telden.

Deze dalende trend van het aantal vrijwilligers en onze roep naar haalbaarheid heeft er dan ook voor gezorgd dat we eind 2021 eindelijk zijn beginnen spreken op het kabinet van de Minister over het Vrijwilligersstatuut 2.0.

In dit kader mochten de verschillende belangengroepen binnen de brandweer hun verlanglijstje indienen bij de administratie en het kabinet van Binnenlandse zaken.

Ondertussen werden onder leiding van het KCCE 3 werkgroepen opgericht die de financiering van de brandweerscholen, het FGA en de opleiding B01 onder de loep moeten nemen. Deze 3 werkgroepen kwamen reeds eenmaal samen om van gedachten te wisselen. Mochten er concrete zaken op ons afkomen dan zullen wij u als VVB zeker informeren en indien nodig bevragen.

Naast het statutaire werd mede op vraag van de VVB een wetsvoorstel ingediend in de kamer die de vrijwilligers de mogelijkheid moet geven om een groen licht te mogen gebruiken bij dringende oproepen.


Ook hier wachten wij op de goedkeuring om in twee hulpverleningszones te kunnen starten met een proefproject in samenwerking met het verkeersinstituut VIAS.

Verder dienden we ook voorstellen in naar betere waarborgen voor vrijwilligers bij beroepsziekten. Door de coronapandemie werd de gebrekkige ondersteuning voor vrijwilligers met een beroepsziekte pijnlijk duidelijk.

Dit jaar steunde stond de VVB enkele bureaus van de vrijwilligers bij tijdens de oprichting of gaven ze raad over concrete problemen. Tevens hebben wij als bestuur als doelstelling gezet, nu de corona minder speelt, om de verschillende bureaus bij elkaar te brengen. Hiervoor start een bevraging naar contactgegevens in de verschillende zones.


Ook dit jaar werden verschillende collega's betrokken bij ongevallen in bevolen dienst en konden zij rekenen op een vergoeding van Ethias voor tijdelijke ongeschiktheid. Dit jaar werd ook jammer genoeg voor het eerst een vergoeding voor een blijvende ongeschiktheid uitbetaald. 


Bestuur

Om voldoende input te krijgen van de werkvloer (U dus), is VVB steeds opzoek naar bestuursleden die bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken.

Zin om mee te werken met VVB? Stuur dan een mail naar voorzitter@brandweervrijwilligers.be waarin je jezelf voorstelt en wat uw motivatie is om deel te nemen aan het bestuur.

Hoe uw lidmaatschap vernieuwen of lid worden van VVB?

Individueel :

Uw kan uw keuze kenbaar maken door te klikken op details bekijken en vervolgens in het vakje naast uw keuze een 1 in te vullen of op het + teken te drukken. Nadat u uw keuze bevestigd hebt ontvangt u van ons (indien nodig) een kostennota met de nodige gegevens voor de betaling.

Tip : wil je geen vervelende herinneringen ontvangen en u wenst niet te betalen zet een 1 achter het gratis lidmaatschap.

Groepsinschrijvingen :

Groepsinschrijvingen kunnen door het document in volgende link in te vullen : https://peepl-prd-media.s3.eu-... mail daarna het ingevulde document terug naar voorzitter@brandweervrijwilligers.be.

Bij een groepsinschrijving hoeft u niets aan te klikken. U krijgt automatisch bevestiging van uw lidmaatschap na ontvangst van het formulier. 

Vergeet de groepskorting niet (€20 wordt €19) bij een gelijktijdig inschrijving van 10 leden of meer voor keuzemogelijkheid 3 !

Hopende dat we nog op jullie steun mogen rekenen, zodat wij de vereniging in het belang van onze brandweervrijwilligers verder kunnen uitbouwen, groeten wij u,

Namens het bestuur,

Pascal Dehullu - Geert Ollevier

Praktisch


don 5 Start: donderdag 5 mei 2022 22:00
zat 31 Einde: zaterdag 31 december 2022 00:00