Welkom bij VVB

Onze vrije tijd, voor uw veiligheid !
100% voor het Zonaal Bureau voor de vrijwilligers !

Registratie lidmaatschap VVB 2022 - 2023

Informatie Corona werkloosheid


Beste collega's,


Gisteren werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers de resolutie betreffende een betere rekrutering van brandweervrijwilligers en een verbetering van het statuut van brandweervrijwilligers unaniem goedgekeurd.

Deze resolutie houdt momenteel weinig concrete zaken in, maar geeft wel de Minister van Binnenlandse Zaken bijkomende druk werk te maken van een beter vrijwilligersstatuut 2.0.

We kunnen momenteel al meegeven dat de Minister reeds van start gegaan is met enkele besprekingen. 

Zo werden er reeds drie werkgroepen opgericht die volgende zaken moeten hervormen:

* De opleiding B01

* Het FGA

* De financiering van de brandweeropleidingen.

In alle werkgroepen is VVB vertegenwoordigd.

Naast deze drie werkgroepen die reeds opgestart zijn, werd er ook reeds een bevraging gedaan naar wat men wenst te wijzigen aan het statuut bij de stakeholders. 

Wij zijn wachten momenteel vol ongeduld af hoe men hiermee verder zal gaan.

Als VVB zullen wij u hierover dan ook verder op de hoogte houden.

Geïnteresseerden kunnen de resolutie nalezen via onderstaande link : https://peepl-prd-me...

VVB wenst hierbij de indieners van de resolutie en de Kamerleden die deze resolutie mee ondersteunden te danken.


Over VVB

VVB is een vereniging die opgericht werd ten gevolge van de brandweerhervorming door en voor brandweervrijwilligers, waarbij ook het welzijn van onze beroepscollega's niet uit het oog verloren wordt.


Meer over ons