Opleidingen en educatief verlof.

Via de verschillende submenu's verneem je meer over :

  • de verschillende brevetopleidingen binnen de brandweer
  • de voortgezette vorming
  • de permanente vorming
  • het educatief verlof voor bepaalde opleidingen
  • de opleidingsinstellingen.