Wetgeving in ontwerp.

Hier vindt u de verschillende wetsontwerpen die momenteel te bespreking zijn.

  • Binnen de begeleidingscommissie hervorming Civiele Veiligheid werd beslist om een werkgroep op te richten om de wetgeving inzake SAH te herzien. Hieronder vindt u het integraal eindverslag.