Lidmaatschap VVB - Werkjaar 2019 - 2020Beste collega's,


Beste leden,


VVB bestaat door de onbezoldigde, onbegrensde en onbaatzuchtige inzet van onze bestuursleden, verspreid over het Vlaamse land. Desondanks kost het ook geld om een zichzelf respecterende vereniging draaiende te houden. 

De eerste twee jaren, waarin we heel wat geïnvesteerd hebben van onze eigen middelen, waren een goede leerschool. Het derde jaar zagen we onszelf echter verplicht om naar één of andere vorm van financiering te zoeken, waarop de betalende lidmaatschappen het licht zagen. 

Dit was nodig om als organisatie te kunnen voldoen aan de verplichtingen die verbonden zijn aan het uitbaten van een vereniging en om, indien nodig, externe hulp te kunnen financieren. We denken daarbij aan de verzekeringen, juridische bijstand in bepaalde materies, de invoering van de GDPR, het bijhouden van een boekhouding, het bijhouden van de ledenlijsten en -dossiers op een beveiligd platform, het organiseren van het congres enz... 

Deze lidgelden werden in het verleden vaak betaald door de Hulpverleningszone of vriendenkring van de brandweerpost, die de keuze boden tussen beide belangenverenigingen (BVV-VVB). Maar ook heel wat leden betaalden hun lidgeld met plezier uit eigen zak. 

Voor dit jaar echter kunnen we geen beroep meer doen op de Hulpverleningszones voor het betalen van lidgelden aan belangenorganisaties. 

Bij de oprichting van het Netwerk Brandweer kwamen de verschillende Hulpverleningszones namelijk onderling overeen om geen lidgelden meer te betalen om hun personeelsleden aan te sluiten bij belangen-verenigingen, maar zich éénsluidend achter het Netwerk te scharen. 

Als VVB-bestuur beslisten wij om niet onmiddellijk in te gaan op de aanzoeken van het Netwerk Brandweer, maar om de kat uit de boom te kijken. Daarom  beslisten we dan ook om onze onafhankelijkheid te behouden om ons hoofddoel, het vertegenwoordigen van u en ons, de brandweervrijwilliger, in de toekomst onafhankelijk te kunnen waarborgen.  

Wij voorzien als VVB voor dit jaar echter een stijging in de uitgaven omwille van de ondersteuning die we willen aanbieden aan de leden van de nog op te richten "Bureaus van de vrijwilligers". 

Daarom vragen we via dit schrijven om uw steun. Nog meer dan de vorige jaren hebben wij ú nodig. Herbevestig uw lidmaatschap en help ons zo om de belangen van de brandweervrijwilligers te blijven verdedigen. De bijdragen zijn onveranderd ten opzichte van vorige jaren ( zie tabel).


Uw kan uw keuze kenbaar maken door in het vakje naast uw keuze een 1 in te vullen of op het + teken te drukken. Nadat u uw keuze bevestigd hebt ontvangt u van ons een kostennota met de nodige gegevens voor de betaling.

Vriendenkringen die hun leden in groep willen aansluiten kunnen dit door een mailtje te sturen naar : voorzitter@brandweervrijwilligers.be .

Hou er ook rekening mee dat mensen die hun lidgeld betaald hebben voor 1 mei korting krijgen voor het congres van zaterdag 4 mei 2019 te Sint-Truiden.

Hopend op jullie steun te mogen rekenen zodat wij de vereniging in het belang van onze brandweervrijwilligers verder kunnen uitbouwen groet ik u,


Geert Ollevier


Voorzitter VVB

Praktisch


Locatie:- vrij 5 Start: vrijdag 5 april 2019 12:00
zon 5 Einde: zondag 5 mei 2019 12:00